Adresse: Gåsavikja 17, 4230 Sand   l   Tlf kontor: 414 02 650   l   Tlf avfall: 916 29 730   l   E-post: post@suldalrenovasjon.no

Farleg avfall

Frå og med mai 2016 må alle firma som leverer farleg avfall fylle ut deklarasjonsskjema elektronisk. 

Dette er bestemt av Miljødepartementet og må gjennomførast i alle selskap og bedrifter. Suldal Renovasjon tar diverre ikkje imot farleg avfall frå bedrifter som ikkje er elektronisk deklarert etter 1. mai 2016.

Suldal Renovasjon kan deklarere på vegne av andre firma, då må de som bedrift opprette ei fullmakt til Suldal Renovasjon, sjå link her for oppretting av fullmakt

Dette må gjerast av den som har signaturrett i bedrifta. 

Ta kontakt med Ole Andre tlf: 92445193
 
Dette gjeld for alle typar farleg avfall, også kreosot/imp.treavfall, asbest, golvbelegg/vinyl, klorparafinvinauga, pcb - ruter mm. 
 

SKAL DU RESTAURERE ET BYGG SOM ER BYGGET FØR 1980
Ler mer om dette HER


Ta gjerne kontakt dersom de har spørsmål! 

Beste helsing
Suldal Renovasjon AS
Rigmor Erfjord
Levert av  
mangadexmangadex