Adresse: Gåsavikja 17, 4230 Sand   l   Tlf kontor: 414 02 650   l   Tlf avfall: 916 29 730   l   E-post: post@suldalrenovasjon.no

Avfallsmottak

Du kan vere trygg på at avfallet du leverer frå deg blir behandla på ein miljøvennleg og forsvarleg måte i vårt sorteringsanlegg i Gåsavika 17. Avfallet som blir levert hjå oss blir sortert etter forskriftene på ein forsvarleg måte.Farleg avfall krev spesiell handtering og må leverast til godkjent mottak. Me tar i mot dette avfallet.  
Farleg avfall kan til dømes vere:  Kjemikalier, måling, oljer, sprøytemidler, kvikksølv, asbest, isolerte vindauge/pcb vindauge. 

Les meir om miljøgifter og farleg avfall: www.renas.no
RENAS er landets leiande EE-returselskap med 170 innsamlerar og 15 behandlingsanlegg over heile landet.

Suldal Renovasjon AS er eit godkjent Renasmottak for retur av elektriske produkt. 
Levert av  
mangadexmangadex