Adresse: Gåsavikja 17, 4230 Sand   l   Tlf kontor: 414 02 650   l   Tlf avfall: 916 29 730   l   E-post: post@suldalrenovasjon.no

Containerutleige

Suldal Renovasjon tilbyr containerar i alle storleikar både til næringslivet og til private. Bedrifter har som regel behov for faste avfallsløysingar, mens private i større grad har varierte behov.

Du kan vere trygg på at avfallet du leverer frå deg blir behandla på ein miljøvennleg og forsvarleg måte i vårt sorteringsanlegg i Gåsavika 17. 

Bildekk , kvitevarer og elektriske artiklar kan leggast på toppen av containeren etter avtale.  
Det skal ikkje vere noko form for farleg avfall i containeren.  Dette skal ikkje vere i containeren:

 • Kjemikalier
 • Maling, beis og lakk
 • Lim og løysemidler
 • Kvikksølv
 • Frost og spylevesker
 • Oljer
 • Sprøytemidler
 • Batteri
 • Lystoffrøyr og sparepærer
 • EE-avfall (Kvitevarer og andre elektriske artiklar)
 • PCB (eldre vinduer, lysarmaturer, kondensator m.m)
 • Asbest
 • Større mengder gips og impregnert
 • Gulvbelegg

EE- avfal og vinduer kan etter avtale tas ved henting av container. Farleg avfall er spesialavfall, som kan hentes eller leverast til avfallsmottaket etter avtale, som er på Gåsavikja 17, 4230 Sand

Levert av  
mangadexmangadex